Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi

İnternet Sitesi Müşteri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi (“NAB” veya “Şirket”) olarak;

NAB’ın internet sitesi (www.nabistanbul.com) (“İnternet Sitesi”) üzerinden yahut satış yaptığımız diğer çevrim içi kanallardan (“Pazar Yerleri”) ürünlerimizi satın alan müşterilerimiz (“Müşteri”) veya İnternet Sitesi’ni ziyaret eden ziyaretçilerimiz (“Ziyaretçi”) olarak, İnternet Sitesi ve Pazar Yerleri aracılığıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

NAB olarak, yürüttüğümüz ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız kişisel veri işleme süreçlerimizde, bu süreçlerin yürütülmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle, bizimle iletişime geçtiğinizde, özellikle gerekli görmediğiniz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik bilgilerinizi, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarınıza dair bilgileriniz, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz) paylaşmamanızı rica ederiz.


 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz, işlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?
 •  

  ÜYELİK SÜREÇLERİ

 • Üyelik hesabı oluşturma süreci: (İnternet Sitesi’ne üye olan) Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin İnternet Sitemiz üzerinden üyelik formunu doldurmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (üyelik sözleşmesinde yer alan bilgiler)  ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi) talebinize istinaden İnternet Sitesi üzerinden üyelik hesabı oluşturulması, üyelik işlemlerinin tamamlanması ve üyelere bilgilendirme yapılması için mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

  • Hesap bilgileri düzenleme süreci: (İnternet Sitesi’ne üye olan) Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin üyelik hesabınızı oluşturmanızı takiben herhangi bir zamanda, İnternet Sitemizde bulunan hesap bilgileri alanı (Hesabım) üzerinden bilgilerinizi girmeniz/güncellemeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı) ve İletişim Bilgilerinizi (ikametgah/teslimat/fatura adresi) İnternet Sitesi üzerindeki sipariş ve sonrasındaki süreçler için hesap bilgilerinin güncellenmesi ve güncel bilgiler doğrultusunda üyelere bilgilendirme yapılması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

  SİPARİŞ SÜREÇLERİ VE İADE SÜREÇLERİ

  • Sipariş süreçleri: Müşterilerimiz için, kişisel verilerinizin İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz, sipariş sırasında güncel adres bilgilerinizi girmeniz veya e-posta yoluyla Şirket’imizle iletişim kurmanız yahut Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde bu bilgilerin Pazar Yerleri tarafından Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, teslimat adresi, fatura adresi) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgileri, talep/şikayet bilgisi, İnternet Sitesi kullanım/event detayları) sipariş süreçlerinizin yürütülmesi, sipariş oluşturulması, sipariş gönderimi, teslimat ve faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi, siparişinizin teslim edilebilmesi ve fatura düzenlenmesi esnasında güncel adres bilgisinin işlenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.


 • İade süreçleri: Müşterimiz iseniz kişisel verilerinizin İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz ve Pazar Yeri platformları üzerinden paylaştığınız bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, sipariş bedeli, talep/şikayet bilgisi, ürün bilgisi), Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi) iade süreçlerinin yürütülmesi, iade işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve iade işlemlerine ilişkin geri ödemelerin yapılması kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 
 • MUHASEBE VE FİNANS SÜREÇLERİ


 • Faturalandırma süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ikametgâh adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale), ödeme detayları (taksit bilgileri)) ve Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi) alışverişleriniz kapsamında e-fatura süreçlerini yürütülmesi ve Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde ürün tesliminin gecikmesi nedeniyle kesilen cezai faturaların kontrolünün sağlanması kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz ve işliyoruz.

  • Ürün kârlılığı raporlama süreçleri: Müşterimiz iseniz, Kişisel verilerinizin önceki siparişleriniz kapsamında topladığımız Şirket’imizin muhasebe sistemlerinde mevcut verilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş verilen platform, ödeme yöntemi, tercih edilen kargo firması) satın alınan ürünlere ilişkin satış istatistiklerinin kontrol edilmesi ile verimliliğin ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

  İLETİŞİM SÜREÇLERİ


  • Talep ve şikayet süreçleri (E-posta, telefon/ Pazar Yerleri’ne iletilen talep ve şikayetler): Müşterimiz veya Ziyaretçi iseniz, Kişisel verilerinizin, e-posta veya telefon vasıtasıyla Şirket’imizle iletişim kurmanız, Pazar Yerleri üzerinden talep ve şikayetlerinizi iletmeniz veya iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle paylaşmış olduğunuz bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (talep/şikâyet bilgisi, Müşterimiz iseniz ayrıca sipariş numarası, sipariş bilgisi, fatura, dekont bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, internet sitesi ziyaretçi bilgileri (bilgisayar işletim sistemi bilgisi, kullanılan tarayıcı bilgisi), log kayıtları) siparişleriniz, ödeme süreçleri, ürünlerimiz veya diğer konulara ilişkin talep, şikâyet ve geri bildirimlerinizin alınması, incelenmesi ve sonucu ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi kapsamında, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 


  • Ticari iletişim süreçleri: Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, İletişim Bilgilerinizi (e-posta, telefon numarası) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, anketler, pazarlama faaliyetleri kapsamında sizinle ticari iletişim (İnternet Sitesi veya diğer kanallar üzerinden anlık bildirim, push bildirimi ve izin vermeniz halinde e-posta, SMS veya arama yöntemleri ile) kurulması,      belirli bir süre ile alışveriş yapmamış olmanız halinde tarafınızdan geri bildirim alınması için sizinle iletişime geçilmesi ile sizlere hediye ürün gönderilmesi ve hediye ürüne ilişkin geri bildirimlerinizin alınması ve  e-bülten aboneliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve açık rıza” vermeniz halinde; Kimlik Bilgilerinizi (Token ID bilgisi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta) ticari iletişim izni süreçlerinin yasal yükümlülüklerimize uygun olarak yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜREÇLERİ


  • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları süreçleri:  Müşterilerimiz için, Kişisel verilerinizi İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz, İnternet Sitesi’ndeki hareketlerin, işlemlerin, davranışların İnternet Sitesi tarafından otomatik olarak kaydedilmesi veya mağazalarımızdan alışveriş yapmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası), Pazarlama Bilgilerinizi (İnternet Sitesi kullanım/event detayları, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım/aksiyonlar, sipariş bilgisi, geçmiş alışveriş bilgileri, favorilerim, son incelenen ürünler, takip ettiklerim, karşılaştırma listesine eklenen ürünler, anketlere verilen cevaplar) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.


  HUKUKİ SÜREÇLER


  • Dava süreçleri: Müşterimiz iseniz, Kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta yoluyla, UETS aracılığıyla veya İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi üzerinden tebliğ alınması veya Şirket’imizin sistemlerinde mevcut bilgilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava /icra dosyasına konu talep bilgisi, şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu)) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (ses kayıtları (çağrı merkezi)) Şirket’imiz lehine ve aleyhine açılan davaların ve şikayetlerin takibi, dava ve inceleme süreçlerinde delil olarak kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi ve davaların raporlanması kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “ ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

  • Mahkemeler, icra müdürlükleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma süreçleri:  Müşterimiz iseniz, kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, UETS veya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden tebliğ alınması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (adres) ve Finans Bilgilerinizi (kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, banka hesap bilgileri, borç bilgisi) mahkemelerden, icra müdürlüklerinden veya kamu kurumlarından gelen müzekkerelere cevap verilmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

  • Aydınlatma ve rıza süreçleri: Müşterimiz veya Ziyaretçimiz iseniz, kişisel verilerinizin İnternet Sitesi üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (log kayıtları), kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, (varsa) açık rızanıza  dayalı olarak gerçekleştirilebilecek kişisel veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğinin tespit edilmesi, sizden aldığımız belge ve kayıtların muhafaza edilebilmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amaçlarıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 


 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
 •  

   • Tedarikçiler ve İş Ortakları: (i) Müşterimiz iseniz, kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ikametgâh adresi, teslimat adresi, fatura adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bedeli, sipariş bilgisi, ürün bilgisi, talep ve şikâyet bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı veya havale), ödeme detayları (taksit bilgileri), ödeme yöntemi,  sipariş verilen platform, tercih edilen kargo firması, İnternet Sitesi kullanım/event detayları), Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu), dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava  ve icra dosyasına konu talep bilgisi, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)), Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kaydı, ses kaydı)  ve Pazarlama Bilgilerinizi (geçmiş alışveriş bilgileri),  bilişim teknolojileri hizmetleri, pazarlama/reklam, iletişim ve müşteri memnuniyetine yönelik hizmetler, kargo ve taşımacılık hizmetleri ya da belirli bir meslek veya alanda uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün, hizmet ve danışmanlık desteği almak amacıyla (teknik bakım, destek ve denetim hizmeti alınması, e-fatura süreçlerine ilişkin teknik destek ve hosting konusunda hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerine ilişkin teknik destek ve otomasyon hizmeti alınması, veri tabanına ilişkin danışmanlık hizmeti alınması, sanal makinelerin monitör edilmesine ilişkin hizmet alınması, sanal sunucu hizmeti alınması, bilgi teknolojileri hizmetleri alınması, üretim ve stok takibi hizmeti alınması, Şirket kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemlerinin banka ile entegrasyonunun sağlanması konusunda hizmet alınması; müşteri iletişim süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hizmet alınması, ticari elektronik ileti onaylarının İleti Yönetim Sistemine kaydedilmesi konusunda entegrasyon hizmeti alınması, müşteri memnuniyeti uygulaması hizmeti alınması, müşteri hizmetleri yönetimi uygulaması hizmeti alınması; rota optimizasyon hizmeti alınması, kargo hizmeti alınması; motorlu kurye hizmeti alınması, kapıda ödeme hizmeti alınması; hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalar, avukatlar, muhasebeci/mali müşavirlerden danışmanlık hizmeti alınması,  bağımsız denetim hizmeti alınması, muhasebe sistemi süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti alınması) Şirket’imizin yurt içinde bulunan tedarikçileri, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; 
   • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar:  Müşterimiz iseniz, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (şikayete ilişkin hukuki bilgiler (talep, uyuşmazlık bedeli, uyuşmazlık konusu), dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava ve icra dosyasına konu talep bilgisi, gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen diğer kişisel verilerinizi  yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tüketici hakem heyetleri, mahkemeler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara, ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
   • İleti Yönetim Sistemi A.Ş.: Müşterimiz iseniz, iletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)) yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 • Topluluk Şirketleri: Müşterimiz iseniz, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, talep/şikâyet bilgisi), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi, kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, borç bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava/icra dosyasına konu talep bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) bakım, destek ve denetim hizmetlerinin alınması amacıyla grup şirketlerimize (Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Paz. Tic. A.Ş., VMHS İthalat İhracat A.Ş ve Sporcard Elektronik Hizmetler Ticaret ve A.Ş.)ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak
 • aktarmaktayız. 

 • Haklarınız nelerdir?
 • Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

  Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

  Yazılı Başvuru

  E-Posta/KEP Yoluyla Başvuru

  NAB’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz. 

  • Başvurularınızı, NAB’ın kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla NAB’ın kvkk@nabistanbul.com e-posta adresine gönderebilir, 
  • NAB’da kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı NAB’ın kvkk@nabistanbul.com e-posta adresine gönderebilir, 
  • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden nabkozmetik@hs03.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.

  Lütfen başvurunuzda zarfın üzerine/yazının başlığına aşağıdaki ifadeyi aynen yazınız.


  Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanının dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu” 

  Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.


  Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanının dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

  Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

  “Maslak Mah., Dereboyu 2 Cad., Zağra İş Merkezi, A Blok N.14/1, Maslak Sarıyer/İstanbul”

  Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

  kvkk@nabistanbul.com

   

  İlgili Kişi Başvuru Formu