NAB DOĞAL KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 • GENEL
 • Siz ilgili kişiler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Veri Sorumlusu” veya “NAB” olarak ifade edilecektir) tarafından hazırlanmıştır.

 • BAŞVURU YOLU 
 • Siz ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi’ne KVKK çerçevesinde belirtilen taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya bizzat başvurarak ya da vekaletname (sağlık verilerine ilişkin taleplerde özel olarak yetkilendirilmiş vekaletname) ile yetkilendirilmiş vekil yahut kanuna uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilciniz aracıyla bu formunun ıslak yahut elektronik imzalı bir kopyasını,

  • NAB’da kayıtlı e-posta adresiniz varsa kvkk@nabistanbul.com adresine e-posta göndererek, 
  • NAB’da kayıtlı bir e-posta adresiniz yoksa, talebinizi mobil imzanızı veya e-imzanızı içerecek şekilde kvkk@nabistanbul.com adresine e-posta göndererek,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla nabkozmetik@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek,
  • “Maslak Mah., Dereboyu 2 Cad., Zağra İş Merkezi, A Blok N.14/1, Maslak Sarıyer/İstanbul” adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurarak 

   

  iletebilirsiniz.

   

  1. İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Veri Sorumlusu tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

  İlgili Kişinin

  Ad ve Soyadı (Doldurulması Zorunludur)

  T.C Kimlik Numarası (Doldurulması Zorunludur)

  Başvuruyu Yapanın

  Adı Soyadı

  Başvuru Tarihi

  İmza


  Başvuruyu Yapanın

  Adı Soyadı

  Başvuru Tarihi

  İmza

  İlgili Kişi Adına (temsilen/vekaleten) Başvuru Yapılıyor ise

  Başvuranın Adı Soyadı (Doldurulması Zorunludur)

  T.C Kimlik Numarası (Doldurulması Zorunludur)

  Telefon Numarası (Doldurulması Zorunludur)

  Adres*

  Elektronik Posta Adresi*

  * Bu alanlardan bir tanesinin doldurulması gerekli ve yeterli olup, size hangi yolla dönüş yapmamızı arzu ediyorsanız o kısmı doldurabilirsiniz.

  Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

  Veri Sorumlusu ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneğini dikkate alarak, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini “Evet” veya “Hayır” şeklinde aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

  Müşteri

  Çalışan Adayı

  İş Ortağı /Tedarikçi

  Çalışan

  Ziyaretçi

  Diğer 

  (Lütfen Belirtiniz))

  1. TALEBİNİZ

  İlgili kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen alanı detaylı olarak (örneğin çalıştığınız bölüm, iletişimde olduğunuz bölüm/kişi/unvan bilgisi, aldığınız hizmet/bölüm bilgisi vb.) doldurunuz:

  AÇIKLAMALARINIZ VE TALEBİNİZ


  GEREKEN BİLGİ/BELGE • AÇIKLAMALARIMIZ
 • Bu başvuru formu, Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin eksiksiz ve isabetli olarak başvurunuza doğru, tam ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımız saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir. 

  Posta veya elden yapılan başvurularda zarfın üzerine Zarfın/tebligatın üzerine “Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanının dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu” yazılmalıdır. E-posta ile yapılacak başvurularda ise konu kısmına “Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanının dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu” yazılmalıdır.

  Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebinizin değerlendirilebilmesi için talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK’nın 13/2. maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

  Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandıracağız. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza ileteceğiz. Dilerseniz talep sonucunuzu bizzat başvurmak suretiyle elden alabilirsiniz. Böyle bir tercihiniz var ise açıklamanızda belirtmenizi rica ederiz. 

  Talepleriniz tarafımızdan ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edebiliriz. 

  İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR:

  KVKK uyarınca yapmış olduğum ilgili kişi başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

  Başvuruyu Yapanın

  Adı Soyadı

  Başvuru Tarihi

  İmza

  VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

  Teslim Alanın

  Adı Soyadı, Unvanı

  Teslim Alınan Tarih

  İmza