1. SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı :

Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi («SATICI»)

Adresi :

Büyükdere Cad. Dereboyu Sok. Zağra İş Merkezi B Blok No:1 Maslak, Sarıyer/ İstanbul

Telefon :

0 (212) 276 56 91

Müşteri Hizmetleri

E-Posta Adresi:

info@nabistanbul.com

Müşteri Hizmetleri

Telefon Numarası:

0542 619 20 73

Mersis No:

0627108700900001

Vergi Dairesi-Vergi Kimlik No:

Şişli Vergi Dairesi- 6271087009

İade Halinde Ürünün Satıcıya Gönderileceği Kargo Şirketi:

Aras Kargo

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/ Unvanı:

 ___________________(«ALICI»)

Adres:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ BEDELİ, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, aroması/rengi, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Resmi

Ürün İsmi ve Açıklaması

Birim Fiyat

Adet

Ara Toplam

___ TL

Kullanılan Ödül Puan Tutarı Toplamı

 

 

 

___ TL

Kargo Ücreti / Adrese Hemen Teslim Ücreti

 

 

 

      ___ TL

Toplam Satış Bedeli (KDV Hariç)

 

 

 

      ___ TL

KDV Tutarı

 

 

 

      ___ TL

Toplam Satış Bedeli

(KDV Dahil)

 

 

 

___ TL

 

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Ödeme Şekli

Kredi Kartı /Havale/EFT/ Kapıda Nakit/ Kapıda Kredi Kartı/Online Alışveriş Kredisi

Ödeme Planı

Tek Çekim          

Ödeme Tarihi

___/___ /___

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişinin Adı-Soyadı

 

Teslimat Adresi

 

Telefon Numarası

 

 

FATURA BİLGİLERİ

Ad, Soyad/ Unvan

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmasından sonra, ALICI’nın sipariş ettiği ürünün/ürünlerin KDV dahil toplam satış bedeli ve kargo ücreti veya adrese hemen teslim ücreti dahil tüm masraflar, ALICI tarafından seçilen ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

 • Sözleşme konusu ürün/ürünler, 30 (otuz) günlük yasal süre aşılmamak koşuluyla, yukarıda bildirilen teslimat adresindeki ALICI’ya veya alıcının “teslim edilecek kişi” olarak bildirdiği üçüncü kişiye/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.

 

 • SATICI sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın ürünü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

 

 • Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç 4 iş günü içerisinde sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere SATICI tarafından kargo firmasına teslim edilir. Kargo firması, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim eder.

 

 • Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb. ücretler) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

 

 • Ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

 

 • ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun olduğunu tespit etmesi halinde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 • ALICI, sipariş konusu ürünü teslim almadan önce ürünün/ürünlerin KDV dahil toplam satış bedeli ve kargo ücreti veya adrese hemen teslim ücreti dahil tüm masrafları tamamen ödemekle yükümlüdür. Toplam satış bedeli ile diğer masrafların teslimattan önce SATICI’ya tamamen ödenmemesi halinde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

 

 • Ürünün teslimatından sonra herhangi bir nedenle, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi yahut ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir.  SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil olmak üzere, diğer tüm akdi ve/veya kanuni hakları saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

 • Sipariş konusu ürünlerin azami teslimat süresi yasal olarak 30 (otuz) gündür. Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslim edilememesi halinde SATICI teslimatın durumu ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

 

 • Olağanüstü durumlar dışında, haklı bir nedenle Sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI, bu durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI, söz konusu onayı verip vermemek hususunda serbest olup ALICI’nın onay vermediği durumda, sipariş iptaline (sözleşme feshine) ilişkin hükümler uygulanır.

 

 • Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise bu tutar ALICI’ya iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ilgili ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreçleri ile ilgili olup, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

 

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 • ALICI, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir ve bu süre içerisinde cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilmektedir.

 

 • Cayma hakkının kullanıldığına dair açık bildirimin 6.1. maddede belirtilen cayma hakkı süresi dolmadan, yukarıdaki “SATICI BİLGİLERİ” bölümünde yer alan iletişim adreslerine yazılı olarak veya kısa mesaj, elektronik posta veya sesli arama gibi araçlar/ortamlar vasıtasıyla SATICI’ya ulaştırılması gerekmektedir.

 

Bu hakkın kullanılması halinde ALICI’nın, anılan bildirimin yanı sıra ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iletilmesi gerekmektedir.

 

 • ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

 

 • SATICI, cayma hakkına konu ürünün, iade için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda madde 1’de belirtilen kargo şirketine (iade halinde ürünün satıcıya gönderileceği kargo şirketine) teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Ancak ALICI’nın ilgili ürünü, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük ürünün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır. Bu madde kapsamındaki geri ödemeler, ALICI’nın ürünü satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf yahut yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır.

 

 • Cayma hakkının kullanımında, ürünün işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda madde 1’de belirtilen kargo şirketi ile SATICI’ya iadesi halinde, ürünün iade masraf tutarı SATICI tarafından karşılanacaktır. İade için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen kargo şirketinin, ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda ALICI, ilgili ürünü herhangi bir kargo şirketi vasıtasıyla SATICI’ya gönderebilecek olup bu durumda kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

 • Cayma hakkına konu ürünün işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda madde 1’de öngörülenin dışında bir kargo şirketi ile SATICI’ya iadesi halinde, iade masrafının tamamı ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu durumda, ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ALICI sorumludur.

 

 • ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ALICI, kanunen cayma hakkı öngörülmemiş bu hallerde cayma hakkından faydalanamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda cayma hakkını kaybedecektir. 

 • ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 6.9. maddesinde belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü olmayacaktır.

 

 • Kanunen cayma hakkı olan hallerde; cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği ALICI sorumludur. Bu nedenlerle ALICI, ürüne ilişkin cayma hakkı kaybedebilecek olup ihtiyaren SATICI’nın tamamen kendi takdirinde olmak üzere ürün bedelinden değişiklik / bozulma oranında indirim yapma hakkı da mevcuttur.

 

 • Cayma hakkının kullanıldığı durumda, teslim masraflarının iadesi, tek ürünlü bir siparişte bu ürün için cayma hakkının kullanılması üzerine, birden fazla ürün içeren bir siparişte tüm ürünler için cayma hakkının kullanılması üzerine gerçekleştirilir. Teslimat ücretinin alınmadığı herhangi bir kampanya/promosyon/avantaj ile birden fazla ürün içeren bir alışveriş yapıldığında, bu ürünlerden bir kısmı için cayma hakkının kullanılması, yapılmış olan alışverişi faydalanılan kampanya/promosyon/avantajın kapsamından çıkarmakta ise (örneğin ürün ya da ücret olarak belli bir hacimdeki alışverişlerde teslimat ücreti alınmayacağına dair bir kampanyadan faydalanılarak yapılan alışverişteki bir kısım ürünün cayma hakkı kullanılarak iade edilmesi halinde alışveriş hacmi belirtilen kampanyanın kapsamının dışında kalmakta ise) ALICI’ya yapılacak iadeden teslimat ücreti mahsup edilir. Aynı şekilde ürün ya da ücret olarak bir indirim/kampanyadan yararlanmak suretiyle birden çok ürün içeren siparişlerin bir kısmı için cayma hakkı kullanıldığında eğer alışveriş hacmi indirimden faydalanmak için gereken kapsamdan çıkmakta ise ALICI’ya yapılacak iadeden bu indirim mahsup edilir. Siparişin tümü ya da bir kısmı için cayma hakkı kullanılmış bir sipariş sonucunda, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri gibi bir hak kazanılmış olan alışverişin, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar kazanmak için belirtilen kapsamdan çıkmış olması halinde ALICI’nın kazandığı promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar iptal edilir. Cayma hakkının kullanıldığı hallerde ALICI’ya iade edilecek miktardan yapılacak mahsubun iade miktarını geçmesi halinde bakiye tutar ALICI’nın alışverişinde kullandığı ödeme aracından tahsil edilir.

 

Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. SATICI’nın yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-sözleşme iptallerinde ALICI’dan, internet sitesinde kazanılmış ve/veya ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.’ nin parasal değerleri için de geçerli tahsil-mahsup hakları dahil, akdi ve kanuni hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

 

 1. ALICI’NIN ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

ALICI, sipariş etmiş olduğu ürüne ilişkin şikayetlerini info@nabistanbul.com e-posta adresine ve/veya 0542 619 20 73 numaralı Müşteri Hattı üzerinden bildirmek suretiyle, SATICI’ya iletebilecektir. Şikayetin kendisine ulaşması ile birlikte SATICI, söz konusu şikayete yönelik yapacağı inceleme çerçevesinde ALICI ile iletişime geçerek şikayetlerin çözümü için gerekli işlemleri yapacaktır.

 1. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

ALICI ile SATICI arasında siparişe konu ürüne ilişkin olarak akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ve/veya işbu Ön Bilgilendirme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen parasal sınırın (bu maddede belirtilen parasal sınır her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır) altındaki uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olup, bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.

 

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgilendirmeler ile Sözleşme'nin alışveriş esnasında ALICI tarafından onaylanmasından sonra bu dokümanlar ALICI’nın e-posta (mail) adresine iletilecektir. ALICI tarafından dokümanlar kaydedilip saklanarak her zaman erişilebilecek olup, ilgili yasal düzenlemeler gereği azami 3 (üç) yıl süre ile SATICI tarafından muhafaza edileceklerdir.